Op deze pagina vindt u nadere informatie omtrent overheidsmaatregelen betreffende het Coronavirus, zoals subsidieregelingen, belastingfaciliteiten, ed

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Veel zzp’ers zien momenteel hun inkomsten verdampen. De precieze voorwaarden voor deze overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers zijninmiddels bekend. Vooralsnog geldt de regeling alleen voor zzp’ers en zelfstandig ondernemers, helaas nog niet voor DGA’s.

De voorwaarden zijn:

  • U bent 18 of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd.
  • Uw inkomsten zijn door de coronacrisis in één klap (grotendeels) weggevallen.
  • U hebt onvoldoende geld in kas of op uw bankrekening om de komende 3 maanden uw vaste lasten en leefgeld te betalen.
  • U werkt minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf.
  • U bent uw bedrijf gestart voor 1 januari 2020.
  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt u in Nederland.
  • U hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf.

De regeling gaat in per 1 maart jl en de uitkering (gift) bedraagt maximaal € 1.500 per maand netto en duurt voorlopig 3 maanden.

Let op: in een aantal gemeenten is al een website geopend voor het aanvragen hiervan. Vanaf heden is het mogelijk voor zelfstandigen om bijzondere bijstand aan te vragen voor ondernemers woonachtig in de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, of IJsselstein. Voor al deze gemeenten geldt dat de aanvraag loopt via de gemeente Utrecht https://pki.utrecht.nl/Loket/product/de1d48353dcaa066fc3a0676800a3507 U heeft voor de aanvraag uw Digid nodig en van uw partner.

Compensatie ouders inzake doorbetalen kinderopvang

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten.

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden gecompenseerd. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit onderwerp: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug